Els centres d’investigació vinculats a l’ICS disposaran de mediadors en conflictes interns

Páginas desdeGBP_recercaEls instituts d’investigació vinculats a l’Institut Català de la Salut (ICS) es dotaran d’una persona mediadora (Ombudsperson) en cas de conflictes interns. Aquesta és la principal novetat de la segona edició de la Guia de bona pràctica en la recerca en ciències de la salut de l’ICS, que serveix d’instrument per regular l’activitat investigadora que duen a terme els instituts de recerca vinculats a l’empresa pública. La Guia també incorpora la figura d’un comitè per a la integritat de la recerca, que s’ocuparà de promocionar el coneixement, l’adopció interna del codi de bones pràctiques que recull el document i d’enfortir i protegir els sistemes de registre de dades de recerca. El comitè també tindrà una funció d’àrbitre en cas de conflicte, quan s’hagin esgotat les actuacions de la persona mediadora.

El document determina que el càrrec del mediador de recerca l’ha d’ocupar una persona “independent, degudament qualificada i de gran integritat personal”, que ha de ser designada per la direcció científica de cada institut, a proposta del seu comitè científic intern. En general, el mediador ha de ser una persona de l’institut d’investigació mateix, tot i que, de manera excepcional, pot pertànyer a un altre centre. La seva funció és actuar com a mitjancer entre l’investigador del centre que detecta una possible mala conducta científica i la persona de qui se sospiti que ha actuat indegudament. Si la persona mediadora troba justificada la denúncia, ha de demanar a la direcció la creació d’una comissió d’investigació del cas, formada per persones expertes, que pugui determinar si hi ha hagut mala conducta.

Aquesta comissió ad hoc pot ser substituïda per un comitè per la integritat de la recerca, que és un òrgan permanent, constituït de manera lliure i voluntària pels membres del comitè científic intern i per altres investigadors del centre, a iniciativa de la direcció. A més d’actuar com a institució arbitral, el comitè té la funció de vetllar pels preceptes que inclou la Guia de bona pràctica i d’informar i sensibilitzar els investigadors sobre qüestions relatives als aspectes ètics i deontològics de la recerca biomèdica.

La nova edició de la Guia també actualitza els continguts que recollia la versió anterior, referents als principis generals de la pràctica científica en l’àmbit de la salut, a les indicacions per poder elaborar un projecte de recerca, als principis ètics que regulen la recerca en éssers humans i en animals, als aspectes relacionats amb la seguretat i la protecció del medi ambient, a les qüestions relacionades amb l’autoria i el conflicte d’interessos, als drets i deures del personal de recerca i del personal en formació, i a la difusió pública dels resultats científics.

Institució líder

Els instituts de recerca integrats als hospitals i als equips d’atenció primària de l’ICS són el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR); l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), que gestiona la recerca que es du a terme als hospitals de Bellvitge i Viladecans; l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP); l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida); l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), que gestiona la investigació de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i el Verge de la Cinta de Tortosa; l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (IDIBGI), i l’Institut d’Investigació d’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol). Quatre d’aquests instituts (VHIR, IDIBELL, IGTP i IRBLleida) estan acreditats per l’Instituto de Salud Carlos III com a instituts d’investigació sanitària.

L’activitat dels investigadors d’aquests centres converteix l’ICS en la institució sanitària líder a l’Estat pel que fa a la quantitat i la qualitat dels articles científics publicats. A partir de les dades de la Memòria d’activitat de l’ICS 2014, l’any passat els set instituts vinculats a l’ICS van publicar 3.835 articles en revistes científiques indexades, més que qualsevol altra institució sanitària de Catalunya i de l’Estat espanyol. Aquests treballs sumen un total de 14.381,23 punts de factor d’impacte, un indicador de qualitat que es calcula a partir del nombre mitjà de citacions que tenen tots els articles que publica cada revista.

Aquesta entrada s'ha publicat en Notícia i etiquetada amb , , , , , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.