Informació sobre la participació dels professionals de l’ICS en les eleccions municipals convocades el dia 24 de maig de 2015

La Direcció General de la Funció Pública va emetre la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, per tal de garantir que el personal laboral, funcionari o estatutari pogués exercir el dret de vot, ser membre d’una mesa electoral o interventor.

El permís per exercir el dret a vot està regulat en el punt segon de la Circular 5/2006, de 4 d’octubre, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre la participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, la qual estableix que:  “El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, disposarà d’un permís fins a quatre hores lliures dins la jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions convocades“.

Així mateix, aquesta Circular preveu també al seu apartat tercer els supòsits especials de vot per correu en els termes següents: “Al personal que realitzi funcions lluny del domicili que consti en el cens electoral o en altres condicions no imputables a l’interessat, de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, se li concedirà un permís de fins a quatre hores lliures dins de la jornada laboral que li correspongui, que es podrà gaudir fins al desè dia anterior al de la votació, per tal que pugui formular personalment la sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció en el cens, segons estableix l’article 72 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, modificat per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre”.

L’Institut Català de la Salut (ICS) dóna compliment als permisos per exercir el dret de vot a tot el personal que el dia de la jornada electoral treballa en jornada ordinària i sol·licita aquest permís, d’acord amb el que fixa la Circular citada.

També concedeix les peticions de permís retribuït per exercir el dret de vot per correu d’aquelles persones que ho sol·liciten, d’acord amb el que fixa la mateixa Circular.

En darrer terme, les persones que el dia de la jornada electoral treballen en règim de jornada complementària per atenció continuada (guàrdia) i no en jornada ordinària, també poden sol·licitar absentar-se del seu lloc de treball per exercir el seu dret de vot. Si s’acullen al permís, el dia de les eleccions percebran com a retribuïdes totes les hores d’atenció continuada que tenien planificades, incloent les que estan absents del lloc de treball per exercir el seu dret de vot.

Els punts de guàrdia es fixen per la necessitat de disposar de personal assistencial de manera permanent, per la qual cosa els responsables del dispositiu assistencial hauran de garantir la presència efectiva de personal que supleixi l’absència generada.

Aquesta entrada s'ha publicat en Comunicat o carta al director i etiquetada amb , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.