Els 2.201 professionals de l’ICS que han assolit una nova destinació en el concurs de mobilitat voluntària ja s’han incorporat als nous llocs de treball

INSTITUT CATALË DE LA SALUTAmb la incorporació dels 1.581 professionals sanitaris als nous llocs de destinació escollits, el dia 1 de maig ha culminat el procés de mobilitat voluntària que l’ICS ha dut a terme en els darrers mesos i que va ser aprovat per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat el novembre de 2013. Els 620 professionals de gestió i serveis ja s’hi van incorporar el passat 1 d’abril. 

S’han adjudicat un total de 2.201 destinacions distribuïdes de la manera següent: 311 de medicina de família, 56 de pediatria, 35 d’odontologia, 648 d’infermeria, 20 de fisioteràpia, 47 de llevadora, 9 de tècnic superior d’anatomia patològica, 20 de tècnic superior de laboratori, 31 de tècnic superior d’imatge, 1 de tècnic superior de radioteràpia i 403 de tècnic de cures d’auxiliar d’infermeria, 7 de tècnic superior de la funció administrativa, 9 de tècnic de gestió de la funció administrativa, 84 d’administratiu, 333 d’auxiliar administratiu, 152 de zelador i 35 de treball social.  Cal destacar que del total de professionals que han obtingut una nova destinació, el 93% ho ha fet en la primera opció triada.

Més estabilitat de les plantilles

Els resultats d’aquest concurs, que ha inclòs un total de 17 convocatòries per a les diferents categories professionals, permeten consolidar amb nomenaments territorials definitius la majoria de llocs ocupats fins ara per professionals en comissions de servei i reingressos provisionals, la qual cosa suposa donar més estabilitat i flexibilitat als equips i, alhora, garantir als usuaris la continuïtat assistencial. La majoria dels treballadors que han obtingut una destinació definitiva tenen el màxim nivell de carrera professional, és a dir, disposen d’una llarga experiència professional dins l’organització. A més, s’han programat plans d’acollida, adaptació i formació per a tots els professionals que ocupen un nou lloc de treball, tant per als professionals fixos que han obtingut una nova destinació com per als interins que estan cobrint les vacants que han quedat.

Compromís de mantenir la plantilla i la qualitat assistencial

Les vacants produïdes arran del concurs s’estan cobrint amb persones inscrites a la borsa de treball de l’ICS. Aquesta borsa té en compte l’expertesa, la formació universitària i de postgrau, l’activitat de recerca, els mèrits i els informes d’avaluació, entre d’altres qüestions. Cada territori ha planificat els relleus tenint en compte les seves necessitats organitzatives i assistencials.

En el dia d’avui, un 75% dels professionals sanitaris afectats pel procés de mobilitat continua en actiu a la institució. La voluntat de l’ICS és que el 25% restant pugui tornar a incorporar-s’hi quan assoleixi una puntuació suficient a la borsa de treball i/o estigui en disposició de prestar servei en qualsevol nivell assistencial. Cal tenir present que les persones afectades o bé no complien algun dels criteris establerts o bé no han volgut canviar de nivell assistencial, sobretot, passar de l’atenció primària a l’hospital.

Els criteris que s’han seguit per a la finalització de nomenaments d’interins, sempre de caràcter objectiu, són els següents:

  • Puntuació a la borsa: cessament de la persona que tingui menys puntuació.
  • Cessament de les persones que no hagin participat en convocatòries de selecció fixa, podent fer-ho.
  • Per afavorir la continuïtat en la prestació de serveis, les persones que estan en situació de promoció interna temporal tindran preferència per disposar de continuïtat en el nomenament, llevat criteris objectius que justifiquen el contrari.

Algun territori ha afegit algun altre criteri més, de qualitat assistencial, sempre objectivable.

En qualsevol cas, la resolució del concurs no ha suposat cap disminució de la plantilla estructural de la institució, és a dir, del personal fix més l’interí. Tampoc té afectació en la qualitat de l’assistència que es presta als usuaris.

Els concursos de mobilitat voluntària són procediments que es fan periòdicament en l’àmbit de la funció pública per tal de garantir el dret dels professionals amb nomenament fix a obtenir una nova destinació de treball. En aquest cas, i gràcies a la informatització de tot el procés, les diferents convocatòries s’han resolt en pocs mesos i amb totes les garanties de seguretat i transparència.

Aquesta entrada s'ha publicat en Notícia i etiquetada amb , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.